Державний університет «‎Житомирська політехніка»
Укр
Українська
Російська
Головна / Організації / Державний університет «‎Житомирська політехніка»

Державний університет «‎Житомирська політехніка»

Контактні дані
Область
Житомирська
Населений пункт
Житомир
Телефон
Сайт
Опис

Житомирська політехніка має Сертифікат на систему управління якістю університету щодо послуг у сфері вищої освіти. Система управління якістю університету стосовно послуг у сфері вищої освіти університетського рівня відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги».

В університеті проводиться підготовка фахівців за 28 бакалаврськими і 26 магістерськими освітніми програмами, 10 PhD програмами, 5 програмами підготовки докторів наук, функціонує 5 факультетів (факультет інформаційно-комп’ютерних технологій, факультет бізнесу та сфери обслуговування, гірничо-екологічний факультет, факультет публічного управління та права, факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки), 24 кафедри, аспірантура та докторантура, центр післядипломної освіти, центр довузівської освіти та роботи з іноземними студентами, міжнародні центри освіти та культури, спеціалізовані вчені ради, центр розвитку професійної кар’єри, академічний бізнес-інкубатор, креативний хаб «Creative PoliHUB». Більше 25 тисяч випускників здобули вищу освіту в університеті.

Підготовку фахівців забезпечують 45 докторів наук, професорів та 200 кандидатів наук, доцентів. За роки незалежності України отримано понад 170 охоронних документів України на об'єкти інтелектуальної власності.

На виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень університет протягом 2017-2020 років отримав більше 8 млн. грн. Наукові розробки вчених Житомирської політехніки впроваджені у виробництво на підприємствах металообробної, машинобудівної, гірничо-видобувної галузей, в сфері біоінженерії, використані в діяльності ІТ компаній. Житомирська політехніка посідає 12 місце серед закладів вищої освіти України за кількістю проектів ЄС Erasmus+/Tempus, є членом наступних міжнародних організацій: Європейська асоціація міжнародної освіти; Європейська асоціація інженерної освіти; Європейська асоціація дистанційної освіти; Міжнародна екологічна організація "Global Nest". На сьогодні університет має договори про співпрацю з понад 100 зарубіжними закладами вищої освіти та організаціями; надає професійну підготовку іноземним студентам із 11 країн світу. Серед них – громадяни Гани, Демократичної республіки Конго, Республіки Камерун, Ізраїлю, Туркменістану, Грузії, Народної Республіки Бангладеш та інші.

За рейтингом прозорості університетів від лабораторії CYBERMETRICS, рейтингом SCOPUS, всеукраїнським рейтингом ТОП-200 Україна, Консолідованим рейтингом університетів України – Державний університет «Житомирська політехніка» є лідером у регіоні.

Місія Житомирської політехніки: Розвиваємо лідерів. Створюємо інновації. Змінюємо світ на краще.

Візія Житомирської політехніки:
1. Студентоцентрований Університет, осередок сучасних знань, освіти, технологій та інноваційних рішень, що розвиває лідерів змін, об’єднаних спільними цінностями та культурними сенсами.
2. Університет, в якому освітній процес спрямований на інтелектуальну, соціокультурну та особистісну трансформацію здобувача освіти у лідера змін, здатного створювати інновації у глобальному світі. Освітні програми гармонійно поєднують здобуття фундаментальних знань, прикладних вмінь і навичок, дослідницьке та проектне навчання з оволодінням іноземними мовами, цифровими й інформаційними технологіями.
3. Університет, здатний розвивати нові знання та забезпечувати трансфер технологій. Розвинена екосистема дослідницьких, партнерських і бізнесструктур, таких як наукові центри, наукові школи та лабораторії, хаби, стартап-клуби, бізнесінкубатори, підсилюють спроможність проявляти інноваційність і креативність в дослідженнях через процес відкритого відповідального залучення та обміну між усіма стейкхолдерами.
4. Університет, який забезпечує можливості для міжнародної мобільності у глобальному освітньому та дослідницькому просторах, поєднуючи формальну, неформальну, інформальну освіту та розвиток компетентностей в роботі з національними та закордонними стейкхолдерами.
5. Університет, який формує простір, що стимулює розвиток культури, концентрує творчу енергію та нарощує інтелектуальний капітал. Інноваційна та креативна платформа соціалізації молоді, середовище здорового способу життя, майданчик публічних інтелектуальних дискусій та міжкультурної взаємодії.
6. Університет, який створює комфортне, безпечне та інклюзивне середовище, інтегруючи сучасний дизайн, передові технічні рішення та інформаційні технології. Докладає зусиль для забезпечення екологічної безпеки, фінансової та енергетичної незалежності Університету, базуючись на принципах сталого розвитку в щоденній діяльності та стратегічному плануванні. Створює громадські простори, що надихають та налаштовують на ефективну взаємодію.

Житомирська політехніка
Час перегляду — 0:1:28
Скопіювати посилання на організацію

Разом до сталих змін!

Цікаві інтерактивні інструменти та корисні поради, які допомагають планувати та впроваджувати проєкти, залучати ресурси та брати участь у ефективних програмах для підвищення соціальної згуртованості та громадської безпеки.

Схожі організації