КЗ ;Успенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; ГМР
Укр
Українська
Російська
Головна / Організації / КЗ ;Успенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; ГМР

КЗ ;Успенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів; ГМР

Тип організації
Напрям роботи
Контактні дані
Область
Запорізька
Населений пункт
Успенівка
Телефон
Опис

-         створення умов для фізичного розвитку дітей, збереження їхнього здоров’я  та впровадження здоров’язбережувальних технологій;

-         реалізація освітньої політики через упровадження технологій компетентісного підходу до навчання та виховання;

-         модернізація змісту освіти через надання можливостей учням вибору змісту та форм навчання;

-         забезпечення позитивної динаміки розвитку освітнього закладу як відкритої системи, конкурентоспроможної й орієнтованої на підготовку високоосвіченої , фізично, психічно та морально здорової особистості;

-         забезпечення сприятливих умов для морального інтелектуального,  фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, формування в них індивідуальності, суб’єктивності, здібностей до різнопланової реалізації своїх можливостей;

-         виховання громадянина демократичного суспільства, який визнає освіченість,  вихованість, культуру, патріотизм найвищими цінностями, незмінними чинниками соціального прогресу, здатний до участі в вирішенні сьогоденних і перспективних завдань держави.

Для досягнення означених цілей необхідно передбачати вирішення таких стратегічних завдань програми:

-         чітке визначення нормативно-правової бази для реалізації програми розвитку;

-         задоволення потреби громади у забезпеченні надання послуг якісної освіти, яка відповідає  сучасним освітнім стандартам;

-         модернізація ресурсного матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення освітнього процесу та формування сучасної шкільної інфраструктури;

-         створення умов для навчання дітей  з особливими освітніми потребами;

-         розвиток інформатизації освіти в навчальному закладі та розширення єдиного інформаційного простору;

-         сприяння всебічному розвитку  здібностей учнів, забезпечення збереження та зміцнення морального і фізичного здоров’я, формування культури здорового способу життя,  створення умов для впровадження сучасних здоров’язбережувальних технологій;

-         формування і розвиток соціально  зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, яка усвідомлює свою приналежність до сучасної європейської цивілізації;

-         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, обрядів, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу й інших народів і націй;

-         вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як до найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;

-         формування професійно-компетентної особистості, здатної до суспільного життя та співпраці в громадському суспільстві;

-         гуманізація  міжособистісних відносин між педагогами, дітьми та батьками, реалізація педагогіки партнерства;

-         формування іміджу навчального закладу

Шукають партнерів
Скопіювати посилання на організацію

Разом до сталих змін!

Цікаві інтерактивні інструменти та корисні поради, які допомагають планувати та впроваджувати проєкти, залучати ресурси та брати участь у ефективних програмах для підвищення соціальної згуртованості та громадської безпеки.

Схожі організації