Словник термінів - FUNdraiser
Укр
Українська
Російська
Головна / Бібліотека / Словник термінів

Словник термінів

Фандрейзинг - це особлива діяльність, вона визначається багатьма факторами, і один із критеріїв успіху - знати та вірно використовувати всі терміни. В цьому Словнику ви знайдете основні терміни з фандрейзингу, проєктної діяльності, роботи з донорами та грантами
PR-стратегія

Комплекс планованих дій, метою яких є популяризація ідеї, проєкту чи діяльності.

Адвокація, адвокаційна діяльність

Дії, спрямовані на поширення, лобіювання, представлення та захист прав осіб, певних ідей, задумів чи проєктів у суспільстві.

Аудит проєкту

Аналіз поточного стану виконання проєкту та ефективності управлінських процесів, методів, проєктної діяльності у цілому.

Базовий план

Затверджений план проєкту, діяльності чи кампанії з вказанням етапів виконання. Може містити опис, розрахунки (бюджет), розклад дій та заходів.

Базовий план виконання

Затверджений до виконання план проєкту, діяльності чи кампанії, в якому порівнюється поточне виконання проєкту з планованими показниками.

Безперервне вдосконалення

Філософія постійного прагнення до вдосконалення робочих процесів на основі спільної командної роботи.

Бенефіціар

Отримувач благодійної допомоги. Це може бути фізична особа, неприбуткова організація, об’єднана громада, яка отримує допомогу від благодійників для реалізації цілей та завдань свого проєкту чи ідеї.

Благодійна (безкорислива) пожертва

Безоплатна передача бенефіціарам речей, грошей, іншого майна, майнових прав від благодійника до бенефіціара з метою підтримки діяльності останнього.

Благодійна діяльність

Добровільна особиста та/або матеріальна допомога, яка не передбачає сплати будь-якої винагороди чи компенсації благодійнику від імені або за дорученням отримувача такої допомоги.

Благодійна кампанія

Сукупність запланованих дій, спрямованих на реалізацію благодійної діяльності з метою підтримки певного проєкту чи ідеї.

Благодійний грант

Безповоротна фінансова допомога у формі коштів чи інших валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом певного терміну, визначеного благодійником або умовами співпраці.

Благодійник

Фізична або юридична особа, яка добровільно здійснює один чи кілька видів благодійної діяльності.

Бюджет проєкту

Фінансове планування виконання проєкту, у якому відображені всі товари та послуги, необхідні для досягнення цілей проєкту.

Виконання

Діяльність, спрямована на керівництво, контроль, здійснення робіт для реалізації задуму, ідеї, проєкту тощо.

Витрати

Обсяг спожитих матеріальних, фінансових, трудових ресурсів, необхідних для реалізації певного проєкту, ідеї, задуму.